Online Poker – ABC

Beste Online Poker

 

lees hier de reviews van diverse poker rooms

Aces up Een combinatie van twee paar, waarvan een paar azen.
Action Een fold, check, call, bet, of raise. In sommige situaties noemt men het weggeven van informatie over je hand ook een action. Een voorbeeld kan zijn, je kaarten laten zien aan het einde van het spel, of het aangeven van hoeveel kaarten je wilt krijgen bij de draw.
Add-on De mogelijkheid in een toernooi om extra chips te kopen. Deze mogelijkheid is er meestal aan het einde van een rebuy-periode.
Aggressive Action Een inzet (bet) of verhoging (raise), welke meestal erg hoog is, waardoor het mogelijk is dat je de pot wint zonder showdown.
Aggressive Player Een speler die meer bet en raist dan dat hij checkt en callt.
All Blue Een Flush van schoppen of klaveren.
All-In Een speler zet al zijn chips in.
All Pink Een Flush van harten of ruiten.
Ante Een, bij sommige spelvormen, verplichte inzet die voor aanvang van een spelronde door alle spelers wordt ingezet .
Back Door Een hand die pas bij de laatste twee community cards wordt gemaakt, meestal een Back Door Flush of een Back Door Straight. Dit wordt ook wel runner-runner genoemd (bijv. runner -runner Straight).
Back Raise Een herverhoging (re-raise) op een andere spelers verhoging (raise).
Bad Beat Het verliezen van een hand die een lagere kans had om te winnen.
Bet Het plaatsen van een inzet.
Bet the Pot Het plaatsen van een inzet, zo groot als de bestaande pot.
Belly-Buster Een bijna complete straat waar in het midden nog een kaart mist. Bijvoorbeeld A23-5.
Big Blind Een verplichte inzet die ingezet wordt door de 2e speler links van de dealer (Button).
Blank Een kaart die waarschijnlijk geen enkele speler zal helpen en dus geen gevaar vormt voor je hand.
Blind Een verplichte inzet, die door een of meerdere spelers, voor aanvang van de spelronde, ingezet moet worden.
Bluff Een inzet of raise met een hand die waarschijnlijk niet goed genoeg is om te winnen met als doel deze hand beter voor te doen komen.
Board Al de kaarten, die open op de tafel worden gespeeld (community cards) bestaande uit de Flop, Turn en de River.
Bottom Pair Het maken van een paar met de laagste kaart op tafel.
Burn Bij het delen van de Flop, Turn en de River wordt de bovenste kaart verwijderd (verbrand). Dit is bedoeld om valsspelen door het merken van de kaarten tegen te gaan.
Button Een hulpmiddel bij verschillende spelvormen (Texas Hold’em, Omaha), welke de laatste positie, ook wel dealer positie, aangeeft.
Buy-In Het bedrag dat tenminste moet worden ingebracht om een spel of toernooi deel te nemen. Deze Buy-in is vaak afhankelijk van de gehanteerde limieten.
Call Het kijken van een bet geplaatst door een andere speler door dezelfde inzet te plaatsen. Je blijft actief in de hand.
Cap Het maximaal aantal verhogingen per inzetronde. Komt vaak voor bij de inzetstructuur Limit.
Chase Het spelen van een hand die naar alle waarschijnlijkheid slechter is dan die van minimaal een van de andere spelers.
Check Actief in de hand blijven zonder een inzet te plaatsen. Alleen mogelijk indien er nog niet is verhoogd.
Check-Raise Het checken in de hoop dat een ander speler inzet, om hem vervolgens te verhogen.
Community Cards De kaarten die open op tafel worden gespeeld en voor alle spelers gelden.
Connectors Hole Cards die opeenvolgend zijn.
Continuation Bet Een vorm van bluffen waarbij een speler in de vorige ronde heeft verhoogt en nu weer bet om een sterke hand te representen.
Cut-off De positie direct rechts van de Button.
Dealer Degene die de kaarten te schud en deelt, of degene die de Dealer Button voor zich heeft.
Dealer Button Een fiche dat aangeeft welke speler in de positie van de deler zit. Zie ook ‘Button’
Dealer’s Choice Een spelvariant waarbij de spelvorm per spelronde door de deler wordt gekozen.
Deck Een set speelkaarten bestaande uit 52 kaarten. Bij sommige spelvormen zoals Ace-to-Five Lowball, wordt tevens de joker gebruikt.
Discard In een draw game, de kaarten die je weggooit om ruimte te maken voor nieuwe kaarten. Of de kaarten welke je allemaal weggooit (muck).
Door Card De eerste open gespeelde kaart bij Stud poker.
Down Cards zie Hole Cards
Drawing Dead Het wachten op een hand welke niet kan winnen, omdat iemand een betere combinatie in zijn handen heeft dan de hand waar jij op wacht.
Family Pot Een hand waar alle spelers nog in zitten.
Fifth Street De vijfde kaart die elke speler bij Stud poker gedeeld krijgt. Deze kaart wordt open gedeeld.
Flop De eerste drie gemeenschappelijke kaarten die bij Texas Hold’em en Omaha gezamenlijk open op tafel worden gedeeld.
Flush Een combinatie van vijf kaarten van dezelfde suit.
Flush Draw Als je reeds (drie) of vier kaarten van dezelfde suit hebt en de vijfde kan nog vallen op de Turn of de River.
Fold Je hand passen, niet meer actief deelnemen aan de hand.
Forced Bet De inzet bij 7 Card Stud, die verplicht gezet moet worden door de speler met de laagste open gedeelde kaart om de inzetronde te openen.
Four-of-a-Kind Een combinatie van vier kaarten met dezelfde waarde. Deze combinatie wordt ook wel ‘Quads’ of ‘Carre’ genoemd.
Fourth Street De vierde kaart die iedere speler bij Stud poker gedeeld krijgt. Deze kaart wordt open gedeeld.
Free Card Als er in een ronde niet ingezet wordt kunnen de actieve spelers de volgende kaart “gratis” zien.
Freeze Out Een toernoeivorm die slechts een inkoopmoment kent.
Full House Een combinatie van drie kaarten van dezelfde waarde plus een paar.
Hand (1) Een spelers persoonlijke (gesloten) kaarten. (2) De vijf kaarten welke samen de combinatie maken. (3) Één poker ronde (spel, game, deal).
Heads Up Slechts 2 spelers die de hand spelen.
High Card Indien geen van overgebleven spelers bij de showdown een combinatie kunnen maken. Wint de speler met de hoogste kaart.
Hole cards Kaarten die dicht worden gedeeld. Ook wel Down cards genoemd.
Kicker De extra kaart, welke onderdeel is van je combinatie van vijf kaarten, die gebruikt wordt om de winaar te bepalen bij gelijkspel.
Limit Een inzetstructuur waarbij de verhogingen gebonden zijn een vooraf afgesproken maximum.
Lowball Een spelvariant waarbij de laagste hand wint.
Mainpot De pot waar, anders dan de Side Pot, alle actieve spelers aanspraak op kunnen maken.
Muck Zie fold, daarnaast is het de stapel waar alle gefolde kaarten verzameld worden.
No Limit Inzetstructuur waarbij geen limieten zijn gesteld aan de inzetten en verhogingen.
Nuts De best mogelijke combinatie die gemaakt kan worden in de spelronde.
Omaha Een spelvariant waarbij iedere speler vier Hole Cards gedeeld krijgt. Vervolgens volgt, evenals bij Texas Hold’em, de Flop, de Turn en de River. Bij het maken van een combinatie is de speler verplicht twee Hole Cards te gebruiken en drie Board Cards.
Open Ended Straight Vier opeenvolgende kaarten waarmee aan beide kanten een Straight gemaakt kan worden.
Overcard Een Hole Card die een hogere waarde heeft dan een van de Board Cards.
Overpair Een Pocket Pair, dat hoger is dan de hoogste Board Card.
Pair Een combinatie van twee kaarten van dezelfde waarde.
Pass zie Fold.
Pocket Pair Je Hole Cards vormen een paar.
Pot Limit Een inzetstructuur waarbij de verhogingen maximaal gelijk zijn aan de bestaande pot plus, indien van toepassing, je eigen call.
Raise Het verhogen van iemands bet.
Rebuy De mogelijkheid in een toernooi om gedurende een vooraf afgesproken periode nogmaals chips in te kopen indien de spelers geen chips meer heeft.
Reraise Het verhogen van iemands raise.
River De vijfde en laatste gemeenschappelijke kaart die bij Texas Hold’em en Omaha open op tafel wordt gedeeld.
Royal Flush De hoogst mogelijke combinatie. 5 opeenvolgende kaarten (Straight) met als hoogste een aas allemaal van dezelfde ‘suit’ (Flush).
Running Pair De laatste Board Cards (Turn en de River) vormen een paar.
Satellite Een toernooi waarbij plaatsbewijzen voor een groot toernooi gewonnen kunnen worden.
Semi-Bluff Een inzet(Bet of Raise) plaatsen met een hand die nog niks waard is, maar wel kan verbeteren tot de winnende hand.
Set Een Three-of-a-kind gemaakt door een Pocket Pair en een Board Card, wordt ook wel een Set genoemd.
Showdown Het einde van een spelronde. Indien meerdere spelers nog actief in de hand zijn, wordt door middel van de showdown bepaald welke speler heeft gewonnen.
Side Pot Alle inzetten die uitgaan boven het bedrag dat de speler met het minst aantal fiches heeft ingezet (All-in), wordt in een side pot geplaatst. Op deze wijze kunnen nog actieve spelers die niet All-inn zijn gegaan nogmaals verhogen. De speler die All-in is gegaan maakt geen aanspraak op deze side pot. Er kan sprake zijn van meerdere Side Pots.
Sixth Street De zesde kaart die iedere speler bij Stud poker gedeeld krijgt. Deze kaart wordt open gedeeld.
Seventh Street De zevende en laatste kaart die iedere speler bij Stud poker gedeeld krijgt. Deze kaart wordt dicht gedeeld.
Small Blind Een verplichte inzet die ingezet wordt door de speler direct links van de dealer (Button).
Split Pot Indien twee of meer spelers exact dezelfde combinatie hebben bij de showdown wordt de pot gedeeld.
Stack Het aantal chips dat een speler heeft.
Steal Een poging om de pot te winnen door te bluffen.
Straight Een combinatie van 5 opeenvolgende kaarten.
Straight Flush Een combinatie van 5 opeenvolgende kaarten (Straight) allemaal van gelijke ‘suit’ (Flush).
Suited Kaarten van dezelfde suit (schoppen, harten, klaveren en ruiten).
Suited connectors Hole Cards die opeenvolgend en van dezelfde suit zijn.
Texas Hold’em Een van de meest populaire spelvormen. Ga naar spelvormen voor de uitleg.
Third Street De eerste deelronde bij Stud poker waarin iedere speler twee dichte en een open kaart gedeeld krijgt.
Three of a Kind Een combinatie van drie kaarten met dezelfde waarde, ook wel Trips genoemd.
Tight Game Een spelsituatie waar altijd weinig spelers in de hand zitten.
Top Pair Het maken van een paar met de hoogste kaart die op de board aanwezig is.
Turn De vierde gemeenschappelijke kaart die bij Texas Hold’em en Omaha open op tafel wordt gedeeld.
Two Pair Een combinatie van twee paar.
Under the Gun De positie direct links van de Big Blind. De speler in deze positie is tijdens de eerste inzetronde het eerste aan de beurt. In de rondes die volgen is telkens de small blind als eerste aan de beurt.

 

Bron. Pokerbond